Sobre la documentació

Existeixen tres tipus de documentació a l'abast en aquest lloc:

  • Referència de la API
  • Característiques d'ES6
  • Preguntes freqüents

Referència de l'API

La Referència de l'API proporciona informació detallada sobre una funció ó un objecte en Node.js. Aquesta documentació indica quins arguments acepta un mètode, el valor que retorna aquest mètode i quins errors poden estar relacionats al mateix. També indica quins mètodes són a l'abast per les diferents versions de Node.js

També descriu els mòduls inclosos que proporciona Node.js, mes no documenta els mòduls que proporciona la comunitat.

Característiques d'ES6

La secció d'ES6 descriu l'arbre dels grups de les característiques d'ES6, i detalla quines característiques són activades per defecte en Node.js, juntament amb enllaços explicatius. També mostra com trobar quina versió de V8 fa servir una versió particular de Node.js.

Guides

The Guides section has long-form, in-depth articles about Node.js technical features and capabilities.

Torna al començament