Descàrregues

Versió LTS: 16.15.0 (includes npm 8.5.5)

Descarregui el codi font de Node.js o un instal·lador pre-compilat per a la seva plataforma, i comenci a desenvolupar avui.

Windows Installer (.msi) 32-bit 64-bit
Windows Binary (.zip) 32-bit 64-bit
macOS Installer (.pkg) 64-bit / ARM64
macOS Binary (.tar.gz) 64-bit ARM64
Linux Binaries (x64) 64-bit
Linux Binaries (ARM) ARMv7 ARMv8
Source Code node-v16.15.0.tar.gz

Plataformes addicionals

Docker Image Official Node.js Docker Image
Linux on Power LE Systems 64-bit
Linux on System z 64-bit
AIX on Power Systems 64-bit
Torna al començament