Tanılama Rehberi

Bu rehberler, bir kullanıcının uygulamasındaki sorunu teşhis ederken rehberlik sağlaması amacıyla Tanılama Çalışma Grubu tarafından oluşturulmuştur.

Dokümantasyon projesi, kullanıcı deneyimi akışına göre yapılandırılmıştır. Bu akış, kullanıcının sorunlarının temel nedenlerini belirleyip adım adım çözebileceği tutarlı prosedürlerden oluşur.

Mevcut teşhis araçları için rehberler şunlardır:

En üste kaydır