Installeer Node.js via package-manager

Opmerking: De packages op deze pagina worden onderhouden door hun makers, niet door het Node.js-kernteam. Meld eventuele problemen die u tegenkomt aan de pakketbeheerders. Als blijkt dat uw probleem een bug is die veroorzaakt wordt door Node.js, dan zullen de pakketbeheerders dit bij ons melden.Alpine Linux

Node.js LTS en npm-packages zijn beschikbaar in de Main Repository.

apk add nodejs npm

Node.js Current kan geïnstalleerd worden vanuit de Community Repository.

apk add nodejs-current

Android

Android-ondersteuning is nog steeds experimenteel binnen Node.js, dus precompiled binaries zijn momenteel nog niet beschikbaar.

Er zijn wel enkele third-party-oplossingen beschikbaar. Bijvoorbeeld: de Termux community, deze bieden een terminal-emulator en Linux-omgeving aan voor Android, daarnaast hebben ze ook een eigen package-manager en een uitgebreide collectie van precompiled applicaties. Dit commando in de Termux-app installeert de laatst beschikbare Node.js-versie:

pkg install nodejs

Momenteel worden Termux Node.js binaries gelinkt tegen system-icu (afhankelijk van libicu package).

Arch Linux

Node.js en npm-packages zijn beschikbaar in de Community Repository.

pacman -S nodejs npm

CentOS, Fedora en Red Hat Enterprise Linux

Node.js is beschikbaar als een module genaamd nodejs in CentOS/RHEL 8 en Fedora.

dnf module install nodejs:<stream>

waar <stream> overeenkomt met de hoofdversie van Node.js. Voor een lijst met beschikbare streams:

dnf module list nodejs

Bijvoorbeeld, om Node.js 12 te installeren:

dnf module install nodejs:12

Voor CentOS/RHEL 7 is Node.js beschikbaar via Software Collections.

Alternatieven

Deze bronnen bieden packages aan die compatibel zijn met CentOS, Fedora en RHEL.

Debian en Ubuntu gebaseerde Linux-distributies

Node.js binary-distributies zijn beschikbaar bij NodeSource.

Alternatieven

Packages die compatibel zijn met op Debian en Ubuntu gebaseerde Linux-distributies zijn beschikbaar op Node.js snaps.

fnm

Snelle en eenvoudige Node.js versiebeheerder geschreven in Rust, wordt gebruikt om meerdere uitgebrachte Node.js versies te beheren. Hiermee kunt u bewerkingen uitvoeren zoals: install, uninstall, switch Node versions, enz. Om fnm te installeren, kunt u dit script gebruiken.

fnm heeft cross-platform ondersteuning (macOS, Windows, Linux) & wordt ook ondersteund door alle populaire shells (Bash, Zsh, Fish, PowerShell, Windows Command Line Prompt). fnm is gebouwd met snelheid in het achterhoofd en met compatibiliteit voor .node-version en .nvmrc bestanden.

FreeBSD

De meest recente release van Node.js is beschikbaar op de www/node poort.

Installeer een binary-package via pkg:

pkg install node

Of compileer het zelf met behulp van ports:

cd /usr/ports/www/node && make install

Gentoo

Node.js is beschikbaar in de portage-tree.

emerge nodejs

IBM i

LTS-versies van Node.js (van IBM) zijn beschikbaar en verkrijgbaar via de 'yum' package-manager. De package-name is nodejs gevolgd door het hoofdversienummer (bijvoorbeeld: nodejs12, nodejs14, enz.)

Om Node.js 14.x vanuit de command-line te installeren, voert u het onderstaande commando uit met een gebruiker die *ALLOBJ machtigingen heeft:

yum install nodejs14

Node.js kan ook worden geïnstalleerd met IBM i Access Client Solutions. Zie dit support-document voor meer informatie

macOS

Download de macOS-installer op de nodejs.org website.

Als je het package met bash wilt downloaden:

curl "https://nodejs.org/dist/latest/node-${VERSION:-$(wget -qO- https://nodejs.org/dist/latest/ | sed -nE 's|.*>node-(.*)\.pkg</a>.*|\1|p')}.pkg" > "$HOME/Downloads/node-latest.pkg" && sudo installer -store -pkg "$HOME/Downloads/node-latest.pkg" -target "/"

Alternatieven

Met Homebrew:

brew install node

Met MacPorts:

port install nodejs<major version>

# Example
port install nodejs7

Met pkgsrc:

Installeer de binary-package:

pkgin -y install nodejs

Of bouw handmatig vanuit pkgsrc:

cd pkgsrc/lang/nodejs && bmake install

n

n is een eenvoudig te gebruiken Node.js versiebeheerder voor Mac en Linux. Met n kunt u een doelversie specifieren (met gebruik van een rich-syntax) om te downloaden, of kiezen uit een lijst van eerder gedownloade versies. De versies worden system-wide of user-wide geïnstalleerd, en voor meer gericht gebruik kunt u een versie direct vanuit de cached-downloads uitvoeren.

Bezoek de homepage voor installatiemethoden (bootstrap, npm, Homebrew, third-party), en alle gebruiksdetails.

Als je npm al hebt geïnstalleerd dan is het installeren van n en de nieuwste LTS node versie zo simpel als:

npm install -g n
n lts

NetBSD

Node.js is beschikbaar in de pkgsrc-tree:

cd /usr/pkgsrc/lang/nodejs && make install

Of installeer een binary-package (indien beschikbaar voor uw platform) met pkgin:

pkgin -y install nodejs

Nodenv

nodenv is een lightweight node versiebeheerder, vergelijkbaar met nvm. Het is simpel, voorspelbaar en heeft een rijk ecosysteem aan plugins die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Gebruik nodenv om een Node-versie te kiezen voor uw applicatie en te garanderen dat uw ontwikkel- en productieomgeving overeenkomen.

Nodenv installatie-instructies zijn beschikbaar op Github. Bezoek a.u.b. de GitHub-pagina om er zeker van te zijn dat u de correcte installatiestappen volgt.

nvm

Node Version Manager is een bash script dat gebruikt wordt om verschillende Node.js versies te beheren. Het laat u handelingen uitvoeren zoals: install, uninstall, switch version, enz. Gebruik dit installatiescript om nvm te installeren.

Op Unix / OS X systemen kan Node.js (vanuit broncode) geïnstalleerd worden met behulp van nvm door het te installeren op de locatie waar nvm dit verwacht:

env VERSION=`python tools/getnodeversion.py` make install DESTDIR=`nvm_version_path v$VERSION` PREFIX=""

Hierna kan nvm gebruikt worden om te schakelen tussen uitgebrachte versies en versies gebouwd vanuit broncode. Bijvoorbeeld, als de versie van Node.js v8.0.0-pre is:

nvm use 8

Zodra de officiële versie uitgebracht is, kunt u de versie gebouwd vanuit broncode verwijderen:

nvm uninstall 8

nvs

Windows

De nvs versiebeheerder is cross-platform en kan gebruikt worden op Windows, macOS en Unix-like systemen.

Ga naar de release-pagina en download de MSI-installer van de laatste release.

Het is ook mogelijk om chocolatey te gebruiken om nvs te installeren:

choco install nvs

macOS,UnixLike

Hier kunt de documentatie over de installatiestappen van nvs in macOS/Unix-like systemen terugvinden

Gebruik

Hierna kan nvs gebruiken om te wisselen tussen verschillende versies van node.

Om de laatste versie van node toe te voegen:

nvs add latest

Of om de laatste LTS-versie van node toe te voegen:

nvs add lts

Voer hierna het nvs use commando uit om een versie van node toe te voegen aan je PATH voor de huidige shell:

$ nvs use lts
PATH -= %LOCALAPPDATA%\nvs\default
PATH += %LOCALAPPDATA%\nvs\node\14.17.0\x64

Gebruik nvs link, om het permanent aan PATH toe te voegen:

nvs link lts

OpenBSD

Node.js is beschikbaar via het ports-systeem.

/usr/ports/lang/node

Met pkg_add op OpenBSD:

pkg_add node

openSUSE en SLE

Node.js is beschikbaar in de main-repositories onder de volgende packages:

  • openSUSE Leap 15.2: nodejs10, nodejs12, nodejs14
  • openSUSE Tumbleweed: nodejs16
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12: nodejs10, nodejs12, and nodejs14 (De module "Web and Scripting" moet ingeschakeld zijn.)
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP2: nodejs10, nodejs12, and nodejs14 (De module "Web and Scripting" moet ingeschakeld zijn.)

Om bijvoorbeeld Node.js 14.x op openSUSE Leap 15.2 te installeren, voert u het volgende commando uit als root:

zypper install nodejs14

Het is mogelijk om verschillende versies van Node te installeren en deze tegelijkertijd te gebruiken.

SmartOS en illumos

SmartOS-images komen voorgeïnstalleerd met pkgsrc. Op andere illumos-distributies dient u eerst pkgsrc installeren, hierna kunt u de binary-package installeren.

pkgin -y install nodejs

Of bouw handmatig vanuit pkgsrc:

cd pkgsrc/lang/nodejs && bmake install

Snap

Node.js snaps zijn beschikbaar als node in de Snap-store.

Solus

Solus biedt Node.js aan in zijn main-repository.

sudo eopkg install nodejs

Void Linux

Void Linux levert Node.js in zijn main-repository.

xbps-install -Sy nodejs

Windows

Download de Windows Installer rechtstreeks op de nodejs.org website.

Alternatieven

Met Winget:

winget install OpenJS.NodeJS
# or for LTS
winget install OpenJS.NodeJS.LTS

Na het uitvoeren van een van de bovenstaande commando's kan het nodig zijn om uw terminal-emulator te herstarten voordat het node CLI commando beschikbaar wordt.

Met Chocolatey:

cinst nodejs
# or for full install with npm
cinst nodejs.install

Met Scoop:

scoop install nodejs
# or for LTS
scoop install nodejs-lts

z/OS

IBM® SDK voor Node.js - z/OS® is beschikbaar in twee installatieformaten, SMP/E en PAX. Selecteer het installatieformaat dat voor u van toepassing is:

Scroll to top